Web Analytics
top of page

K A T A R ( T ) S K I

S t a m p k o t s t r a a t   4

9 7 5 0   Z i n g e m

B E   0 5 6 0 . 7 6 8 . 5 7 9

i n f o @ k a t a r t s k i . b e

+ 3 2 ( 0 ) 4 9 7 5 9 6 7 0 8

Cookieverklaring KATAR(T)SKI

KATAR(T)SKI vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. KATAR(T)SKI wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op KATAR(T)SKI-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst KATAR(T)SKI u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. KATAR(T)SKI wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. KATAR(T)SKI heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “KATAR(T)SKI-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die KATAR(T)SKI aanbiedt en die toegang geven tot KATAR(T)SKI content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

KATAR(T)SKI kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante KATAR(T)SKI-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

 

Hoe kan u het gebruik van cookies op KATAR(T)SKI-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die KATAR(T)SKI op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies
 

ssr-caching

  • Naam van cookie: ssr-caching

  • Doel: aangeven hoe een site wordt weergegeven

  • Type: functionele cookie

  • Cookie geplaatst door: de website

  • Bewaarduur: duur van de sessie

sc_is_visitor_unique

  • Naam van cookie: sc_is_visitor_unique

  • Functie: Wanneer voor het eerst wordt ingesteld, wordt een willekeurig ID gegenereerd en opgeslagen in de cookie om te voorkomen dat u als bezoeker meer dan eens wordt geteld (bijvoorbeeld als u zich op een mobiel apparaat bevindt en uw IP-adres verandert terwijl u surft). Deze cookie slaat ook een telling van uw terugkerende bezoeken op.

  • Type: functionele cookie

  • Cookie geplaatst door: de website

  • Bewaarduur: 2 jaar

7. Waar kan ik terecht voor vragen, opmerkingen en/of klachten?

KATAR(T)SKI met maatschappelijke zetel te Stampkotstraat 4, 9750 Zingem, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het hierboven vermelde e-mailadres.

8. Wijzigingen

KATAR(T)SKI behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.

bottom of page