Web Analytics
top of page

Cookieverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Wij willen ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op onze onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wensen we u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Wij willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze  onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op al onze 
onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden en die toegang geven tot onze content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.


Wij kunnen het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en geldt vanaf het moment dat het bekendgemaakt werd.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onze 
onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

•    Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
•    Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
•    Firefox:

http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
•    Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die
op onze websites gebruikt worden.

Gebruikte cookies

 

Wij gebruiken géén eigen cookies, en houden bijgevolg géén gegevens bij over uw gebruik van onze onlinediensten. Alle cookies die tijdens een sessie actief zijn, zijn afkomstig van één van de volgende onlinediensten waar wij gebruik van maken:

Wix

• Dit is het website platform waarmee onze websites gebouwd worden;
• Alle info over de cookies die Wix gebruikt voor een optimale werking van hun services vindt u hier:

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
 

StatCounter

• Dit is een analysetool voor websites;
• Alle info over de cookies die StatCounter gebruikt voor een optimale werking van hun services vindt u hier:

http://www.statcounter.com/about/cookies/

Waar kan ik terecht voor vragen, opmerkingen en/of klachten?

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hieronder vermelde e-mailadres.

Wijzigingen


Wij behouden ons steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/03/2022.


Y O U A R [
E ] T
een exclusieve service van KATAR(T)SKI

S t a m p k o t s t r a a t   4
9 7 5 0   Z i n g e m
B E   0 5 6 0 . 7 6 8 . 5 7 9
i n f o @ k a t a r t s k i . b e

© 2014-2022  |  YOUAR[E]T is een exclusieve service van KATAR(T)SKI  |  PrivacyCookies

bottom of page